Splošni pogoji | GDPR112
15586
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15586,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Splošni pogoji

 

 

 

Splošni pogoji poslovanja za izvedbo izobraževanj, predavanj, delavnic ipd. družbe Dominatus d.o.o.

 

 

 

 1. Uvodne določbe

  • Predmetni splošni pogodbeni pogoji so pogoji za izvedbo izobraževanja in/ali delavnice ter drugih izobraževanj, ki jih izvajalec Dominatus d.o.o. (v nadaljevanju družba) izvaja in/ali organizira.
  • Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med izvajalcem izobraževanj (družbo) in stranko (slušatelja) ter se nanašajo na vsako prijavo, naročilo stranke, povezano z izvedbo izobraževanj (prijava, ponudba, predračun, naročilo, pogodba,…), ne glede na vrsto prijave (pisno, preko spletne strani, elektronske pošte). Z vstopom v pravno poslovno razmerje se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in izvajalcem uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji.
  • Predmetni splošni pogoji veljajo za vsa izobraževanja, delavnice in druge dogodke, (konference, seminarje, ..), ki so namenjene izobraževanju in svetovanju strankam (v splošnih pogojih je beseda izobraževanje namenjena vsem izobraževalnim dogodkom).
  • Predmetni splošni pogoji v fizični obliki se hranijo na sedežu družbe, prav tako so objavljeni na spletni strani družbe. Stranka je na splošne pogoje opozorjena z vstopom v pravno poslovno razmerje. S tem se šteje, da so stranki splošni pogoji znani, s prijavo in posledično sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila.
 2. Predmet, prijava, odjava in kotizacija

  • Predmet pogodbe je izvedba izobraževanja, delavnice ali druga dogodka, ki ga organizira družba z namenom izobraževanja in svetovanja strankam.
  • Na izobraževanju GDPR-112 bodo udeleženci (stranke) prejeli najbolj tipične vzorce pravne dokumentacije, ki jih povprečno manjše podjetje potrebuje za poslovanje in uskladitev z uredbo GDPR. Na samem izobraževanju bodo predavatelji pomagali (svetovali) udeležencem pri izpolnjevanju vzorcev prilagojene njihovim družbam. Vzorci, ki se bodo obravnavali so opredeljeni na programu izobraževanja. Posamezno podjetje lahko potrebuje več pravne dokumentacije in uskladitev z uredbo GDPR, kar ni predmet delavnice in je stvar individualnega dogovora med družbo in stranko oz. slušateljem.
  • Prijava se izvede preko spletne strani z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani gdpr-112.si za posamezen dogodek ali preko e-pošte na naslov info@dominatus.si
  • Na vsaki prijavnici/prijavi je treba navesti resnične podatke udeleženca predavanj (slušatelja), ime, priimek, podatke o plačniku  (če ni ista oseba), naslov, telefon, e-pošta in davčno številko, če gre za podjetje. Prijava je popolna, ko so izpolnjeni vsi podatki in takrat se šteje za sprejem ponudbe in prijava na izobraževanje.
  • Na prijavnici na spletni strani ali drugje je navedena cena izobraževanja in morebitni popusti, ki so lahko vezani na rok ali na določene druge okoliščine (npr. št. prijavljenih…). Popust se upošteva, če so izpolnjeni vsi pogoji popusta.
  • Stranka se lahko odjavi iz izobraževanja najkasneje 3 delovne dni pred izvedbo izobraževanja, brez obveznosti plačila kotizacije. V primeru kasnejše odjave je stranka dolžna plačati administrativne stroške v višini 30 % kotizacije. Če stranka na izobraževanje ne pride in tega ne sporoči vsaj 12 h pred izvedbo izobraževanja je dolžna plačati celotno kotizacijo.
  • Družba si pridružuje pravico do odpovedi izobraževanja zaradi premajhnega števila prijav, nenadne odpovedi predavatelja ali drugih objektivnih okoliščin na katere nima vpliva. V tem primeru bo družba obvestila stranke takoj, ko bo izvedela za take okoliščine, preko telefona ali elektronsko. V teh primerih bo družba ponovila izobraževanje v roku 4 mesecev po odjavi ali pa strankam vrnila vse prejete kotizacije.
 3. Gradivo za predavanja, avtorske pravice in zaupnost podatkov

  • Prezentacije na izobraževanjih so avtorsko delo predavateljev ali z njimi povezanih oseb.
  • Dokumenti, ki jih stranka prejme v okviru izobraževanj so avtorsko delo in so predmet avtorske zaščite. Prepovedana je  vsakršna zloraba, uporaba, kopiranje, reprodukcija, ali kakršnokoli druga uporaba/zloraba za komercialne ali nekomercialne namene. Za kršitev avtorskih pravic ima družba in/ali avtor pravico uveljavljati vse pravice zaščite avtorskega dela pod civilno in kazensko odgovornostjo.
  • Vsako kopiranje, fotografiranje, uporabo ipd. avtorskega dela mora biti izrecno v naprej dovoljeno in dogovorjena z avtorjem oz. predavateljem.
 4. Varovanje osebnih podatkov

  • Družba bo z vsemi pridobljenim podatki ravnala skladno z namenom in uredbo GDPR in drugimi predpisi, da bo zagotovljena visoka varnost teh podatkov. Vsak udeleženec lahko zahteva, da se njegovi podatki brišejo po izvedbi izobraževanja oz. uveljavlja druge pravice skladno s predpisi.
  • Udeleženci soglašajo, da prejemajo informacije o tovrstnih izobraževanjih tudi v prihodnje, do odjave.
 5. Odškodninska odgovornost

  • Družba ne odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica neustreznega ali napačnega razumevanja izobraževanj. Izobraževanja imajo splošno, svetovalno in uporabno veljavo in niso namenjena konkretnim primerom.
  • Družba ne odgovarja za izpolnjevanje obrazcev na seminarju, ki jih bodo dali predavatelji. Svetovanje pri izobraževanju je svetovalne narave in ni delano na detajlni študiji primera posamezne družbe.
  • V kolikor ima stranka željo po osebni obravnavi se to dogovori z družbo ali avtorjem.
 6. Končne določbe

  • Ti splošni pogoji veljajo od dneva njihovega sprejema dalje, do preklica ali spremembe. Vsaka sprememba splošnih pogojev je veljavna le, če je objavljena na spletni strani družbe in stranki dostopna na enak način, kot ti splošni pogoji.
  • Družba in stranka se zavežeta vse morebitne spore, nastale na podlagi teh splošnih pogojev oziroma samega poslovnega razmerja med stranko in družbo reševati sporazumno. Kolikor to ne bo mogoče, za vse spore, nastale iz razmerja med družbo in stranko velja izključna uporaba prava Republike Slovenije, za pristojno pa družba in stranka določata stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
  • Stranka s prijavo, sprejemom ponudbe/predračuna oziroma podpisom pogodbe vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi strinja.

Dominatus, d.o.o.

Ljubljana, 1.4. 2018